Close

Profesionální korektury a editace

Chcete zdokonalit obsah svých dokumentů? Vyzkoušejte služby našich korektorů.

Máte interní překladatele? Nebo vám překlady zajišťuje mateřská společnost? Nemáte jistotu, že jsou překlady vyhotovené u jiného poskytovatele správné? Chtěli byste si u externího poskytovatele ověřit, že jsou vypracovány naprosto bezchybně?
Pokud hledáte jistotu, neváhejte a kontaktujte nás. Můžeme pro vás vypracovat korekturu a v případě potřeby text upravit tak, aby se v překladu nic neztratilo.

Korektura vs. editace

Účel korektury je docela zřejmý – eliminovat překlepy a gramatické chyby a text ještě trochu vylepšit na základě zkušenosti rodilého mluvčího. V tomto případě se obvykle jedná o tzv. jednojazyčnou kontrolu, při které korektor nemá k dispozici zdrojový text.

Naopak editace (často označovaná i jako revize) předpokládá tzv. dvoujazyčnou kontrolu, kdy korektor porovnává přeložený obsah se zdrojovým textem. Korektor nebo druhý překladatel v tomto případě zná oba jazyky a je schopen udělat i úpravy obsahu a stylu.

Chcete těžit ze služeb našich korektorů? Kontaktujte nás a určitě se domluvíme!